• Rask levering
  • GRATIS FRAKT OVER 499,-
EX Godkjente lykter
Nyheter

EX Godkjente lykter

Hvis du jobber i et miljø med farlige gasser, så må du være forsiktig med hva slags elektronikk du bruker. Ledlenser har utviklet dedikerte EX-sikre lykter som gjør at du kan jobbe uten å tenke på eksplosjonsfare. Navnet på ATEX, kommer fra fransk: ATmospheres EXplosibles.
EX-sikre lykter egner seg godt i mange ulike miljøer. Vi kan nevne eksempler som kullgruver, sagbruk, produksjonsfasiliteter, olje og gass plattformer, kornproduksjon eller andre steder det er varig eksponering mot farlig gass og støv.

https://www.ledlensershop.no/pub_docs/files/EXGodkjentelykter/ATEX-soner-169.png

Ledlenser sine lykter passer til bruk i flere ulike EX-soner.

EX-sonene definerer hvilken eksponering for farlig miljø man har dersom man beveger seg innenfor sonen.

Sone 0/20
Arbeidende i områder hvor den eksplosive atmosfæren inneholder en blanding av luft og eksplosivt stoff som gass, damp eller en sky av brennbart støv som er til stede over lange perioder (for eksempel bensintanker og kornheiser).


Sone 1/21

Arbeidende i områder hvor brennbare gasser, damp eller støv oppstår noen ganger.


Sone 2/22

Arbeidende i områder hvor brennbare gasser, damp eller støv sjelden oppstår og dersom de oppstår, kun for en kort tid.

Ledlenser har utviklet lykter som etterlever ATEX direktivet på alle punkter.

Disse lyktene finnes i lyktseriene EX og iL. Disse lyktene er designet og utviklet spesielt for miljø med eksplosive gasser, støv eller damp. Lyktene er klassifisert i de beste gruppene, som er IIC og IIIC. Lyktene som er ATEX-sertifisert har både maksimal beskyttelse mot støv og vann med klassifiseringene IP66 og IP68. De er også bygget for at det aldri skal oppstå gnister som kan føre til en eksplosjon. EX-serien er designet for ulike EX-miljø, både sone 0,1,20 og 21. iL-serien er designet for sone 2/22.


Reguleringer som omhandler ATEX er regulert i følgende EU-forskrifter:

ATEX-direktivet 2014/34 /EU dekker utstyr og beskyttelsessystemer beregnet på bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser. Direktivet definerer de viktigste helse- og sikkerhetskravene og samsvarsvurderingsprosedyrene som skal brukes før produkter markedsføres i EU. Den er tilpasset den nye lovgivningsmessige rammepolitikken, og den gjelder fra 20. april 2016

Klassifisering av brennbarhet etter egenskapene til eksplosive stoffer

Ved valg av rett EX-produkt er det også viktig å vurdere hvilke eksplosive stoffer som produktet blir eksponert for. Varme overflater eller gnister kan lett forårsake antennelse. Derfor differensieres stoffene etter deres tilknytning til en bestemt gass eller støvgruppe, samt etter antennelsestemperatur.

Lykter må passe til gruppene og tenningstemperaturene, uavhengig av soneklassifiseringen. Gasser klassifiseres i gassgruppene IIA, IIB eller IIC. Gruppe IIC-gasser antennes lettest av elektriske gnister og krever derfor de strengeste kravene. Derfor kan kun lykter godkjent for gruppe IIC brukes i forbindelse med IIC-gasser. Imidlertid er lamper godkjent for IIC-gasser også tillatt i atmosfærer med IIA- eller IIB-gasser. Med en lykt godkjent for IIC-gasser er du derfor sikret mot alle gassgrupper.

 

Til slutt må lampens temperaturklassifisering vurderes. Gassatmosfære er delt inn i temperaturklasser T1 (høy temperatur) til T6 (lav temperatur). For støv angis maksimal overflatetemperatur direkte, f.eks. T135°C1. Dersom produktet kan være dekket av et støvlag, er dette også indikert, f.eks. i form T200135°C for støvlag opp til 200 mm tykke.

 

¹Det skal nevnes at denne informasjonen ikke trenger å referere til berørbare overflater og normal drift, men kan også gjelde interne komponenter eller feiltilfeller. Normalt er berørbare deler godt under den angitte temperaturen.

 

Tabellen viser tildelingen av ulike stoffer til gass- og støvgrupper og temperaturer:

https://www.ledlensershop.no/pub_docs/files/EXGodkjentelykter/Temperaturklasser-gass-169.png

TEMPERATURKLASSER FOR GASS

https://www.ledlensershop.no/pub_docs/files/EXGodkjentelykter/Temperaturklasser-stov-169.png

TEMPERATURKLASSER FOR STØV

Vår portefølje av eksplosjonssikre lommelykter og hodelykter er ekstremt allsidige og egnet for en rekke bruksområder.

Med EX4 og iL4 får du to ekstremt kompakte følgesvenner for alle situasjoner der du trenger en lyskilde for sporadiske aktiviteter (f.eks. leseskjermer, søke i mørke hjørner.) Disse lyktene er ikke for klumpete og kan passe i enhver lomme. EX4 oppfyller enda strengere Ex-krav enn iL4.

 

EX7, EX7R, iL7 og iL7R-modellene er lommelykter for brukere for hvor sterkt, skreddersydd arbeidslys er viktig. Det patenterte³ fokuseringssystemet (Advanced Focus System) garanterer den berømte Ledlenser lyskvaliteten - som er helt unik innen eksplosjonssikre lamper. Du kan bytte mellom fokusert spotlys eller jevnt arbeidslys på sekunder. Disse passer perfekt for å belyse en stor tank, for eksempel, eller utføre en sikkerhetsinspeksjon på et fly mens du belyser avsidesliggende steder.

 

EX7 (batteridrevet) og EX7R (oppladbar) tilbyr spesielt høy eksplosjonsbeskyttelse for et bredt spekter av bruksområder med strenge krav.

 

iL7 (batteridrevet) og iL7R (oppladbar) oppnår større lysstyrke med litt lavere EX-beskyttelse og er ideelle som høyintensive, robuste lamper for hverdagsarbeid samtidig som de oppfyller relevante kriterier for arbeidssikkerhet.

 

Med EXH8, EXH8R, iLH8 og iLH8R hodelyktene tilbyr vi det samme som med lommelyktene, ulike modeller skreddersydd for ulike bruksområder der begge hender må være frie for arbeid. EXH8- og EXH8R-modellene er designet for å møte de strengeste kravene til eksplosjonsbeskyttelse, mens iLH8 og iLH8R tilbyr sterkere lysstyrke.

 

EKSEMPLER PÅ BRUKSOMRÅDER

• Olje- og gassrigg

• Gass-, olje- og kullkraftverk

• Kjemisk park

• Lagringsanlegg for olje og gass

• Bensinstasjon og tankbil

• Kloakk- og renseanlegg

• Malerverksted og bilverksted

• Farmasøytisk anlegg

• Matproduksjon

• Destilleri og destillerier

• Sagbruk

•  og mye mer

    Du vil også like dette